Contact Us

ร้าน Premiumshop จำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามสายพันธุ์จากต่างประเทศ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

Fish delivery service

Delivering Package

หมู่บ้านเนเชอร่า ถนนเลียบทางด่วน ประชาอุทิศ 76 แขวง/เชต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย

0830830355

Thanks for submitting!

Opening Hours

Mon - Fri

Saturday

​Sunday

12:00 pm – 11:00 pm

12:00 pm – 11:00 pm

1:00 pm – 11:00 pm